خرید تیواوره

خرید تیواوره

پیشگامان شیمی به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان مواد اولیه دارویی با چندین دهه تجربه، محصول تیواوره را با بالاترین و خالص‌ترین کیفیت برای چندین کاربرد در مکمل‌های دارویی و صنعتی وارد می‌کند. این ماده دارای کاربرد دارویی و همچنین غیردارویی در صنعت، شیمی تجزیه و متالورژی است.

برای استعلام قیمت تیواوره

و همچنین دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

۰۲۱۵۴۰۳۲۳۱۷
۰۲۱۵۴۰۳۲۳۱۸
۰۹۱۲۹۰۰۸۸۶۲

 شنبه  تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷ |  پنج شنبه ۹ الی ۱۳تماس با پیشگامان شیمی

تیواوره چیست؟

تیواوره نوعی ترکیب ارگانیک از گوگرد، کربن، نیتروژن و هیدروژن است که دارای فرمول شیمیایی CSN2H4 یا NH2) 2CS) می‌باشد. این ترکیب شیمیایی مشابه اوره است. تنها تفاوت آن با اوره در این است که اتم اکسیژن جایگزین اتم گوگرد شده است. خواص اوره و تیروئید به علت الکترونگاتیویته نسبی گوگرد و اکسیژن بسیار متفاوت است.

Thiourea یک جامد بلوری است که به هر صورت طبیعی و مصنوعی وجود دارد و محلول در آب، آمونیوم و اتانول است. در گذشته، از آن به عنوان یک عامل تونتی عکاسی، یک جزء آماده‌سازی مو و یک ماده تمیز کننده استفاده می‌شد. در حال حاضر، فقط در مایع حیوانات چسب مایع و نقره مات و کدر استفاده می‌شود. هنگامی که با تجزیه گرم می‌شود، تیواوره گازهای سمی اکسید نیتروژن و اکسید گوگرد را منتشر می‌کند.

ساختار تیواوره

تیواوره یک مولکول مسطح است. فاصله پیوند C = S 1.71 Å است. فاصله C-N به طور متوسط 1.33 Å است. ضعیف شدن پیوند C-S توسط پیوند C-N با پیوند کوتاه C = S در تیوبنزوفنون نشان داده می‌شود که برابر با 1.63 Å است.

خرید تیواوره
خرید تیواوره صنعتی

تیواوره به دو شکل توتومری وجود دارد که شکل تیون در محلول‌های آبی غالب است. ثابت تعادل به عنوان Keq 10 × 1.04  محاسبه شده است. شکل تیول، که به عنوان ایزوتیواوره نیز شناخته می‌شود، در ترکیبات جایگزینی مانند نمک‌های ایزوتیواورونیوم دیده می‌شود.

خواص شیمیایی و فیزیکی تیواوره صنعتی

(الف) شکل ظاهری: جامد سفید که در یک ساختار دو پیرامیدی لوزی تبلور می‌یابد.

(ب) نقطه ذوب: 182 درجه سانتی‌گراد.

ج) حلالیت: محلول در آب (140 گرم در لیتر در دمای 20 درجه سانتی‌گراد) و اتانول؛ نامحلول در دی اتیل اتر.

1.405 چگالی
176°C to 178°C نقطه ذوب
at 150°C   160°C نقطه جوش
–1.08 Log Kow
142 g/L در 25°C انحلال‌پذیری در آب
2.8 × 10–3 mm Hg  در 25°C فشار بخار

تولید تیواوره

تیواوره ابتدا با بازآرایی حرارتی در دمای حدود 150 درجه سانتی‌گراد توسط تیوسیانات آمونیوم آماده می‌شود. از آنجایی که این کار نوعی واکنش تعادلی بوده و تفکیک دو ماده بسیار دشوار است سایر روش‌ها برای آماده‌سازی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تولید تیواوره اکنون با تیمار سیانامید کلسیم درجه فنی با سولفید هیدروژن یا یکی از پیش‌سازهای آن، به عنوان مثال، سولفید آمونیوم یا سولفید هیدروژن کلسیم انجام می‌شود. در آلمان، تیواوره در سیستم بسته با واکنش سیانامید کلسیم با سولفید هیدروژن تولید می‌شود.

واکنش‌ها

تیواوره دارای خاصیت غیرعادی بوده که وقتی در معرض حرارت دادن بیش از 130 درجه سانتی‌گراد قرار گیرد به تیوسیانات آمونیوم تبدیل خواهد شد. این ماده با خنک شدن نمک آمونیوم، مجددا به تیواوره تبدیل می‌شود.

کاهش دهنده

تیوره باعث کاهش پراکسیدها به دی ال‌های مربوطه می‌شود. واسطه واکنش یک آندوپراکسید ناپایدار می باشد.

خرید تیواوره
تیواوره فروش

کاهنده پراکسید حلقه ای

از این ماده در کاهش ترکیبات ازنولیز جهت ایجاد ترکیبات کربونیل بکار برده می شود. ماده دی متیل سولفید نیز یک واکنش‌دهنده مؤثر برای این واکنش بوده، ولی بسیار فرار می‌باشد (نقطه جوش 37 درجه سانتی‌گراد) و همچنین بوی نامطبوعی دارد در حالی که تیواوره ماده‌ای بدون بو و به راحتی غیر فرار می‌باشد (انعکاس دهنده قطبیت آن است).

خرید تیواوره
خرید تیواوره صنعتی

منبع سولفید

تیواوره به عنوان منبع سولفید مانند تبدیل آلکیل هالیدها به تیوال‌ها استفاده می‌شود. این واکنش از نوکلئوفیلی بالای مرکز گوگرد و هیدرولیز آسان نمک ایزوتیوازونیوم حد واسط استفاده می‌کند:

CS(NH2)2 + RX → RSC(NH 2)+ 2X

RSC(NH 2)+ 2X  + 2 NaOH → RSNa + OC(NH2)2 + NaX

RSNa + HCl → RSH + NaCl

در این مثال، اتان-1،2-دی تیول از 1،2-دی بروماتان تهیه می‌شود:

C2H4Br2 + 2 SC(NH2)2 → [C2H4(SC(NH2)2)2]Br2

[C2H4(SC(NH2)2)2]Br2 + 2 KOH → C2H4(SH)2 + 2 OC(NH2)2 + 2 KBr

مانند سایر تیامیدها، تیواوره در اثر واکنش با یون‌های فلزی می‌تواند به عنوان منبع سولفید عمل کند. به عنوان مثال، سولفید جیوه هنگامی تشکیل می‌شود که نمک‌های جیوه در محلول آبی با تیواوره درمان شوند:

Hg2+ + SC(NH2)2 + H2O → HgS + OC(NH2)2 + 2 H+

این واکنش‌های سولفیدینگ، که در سنتز بسیاری از سولفیدهای فلزی اعمال شده است، به آب و به طور معمول کمی گرم شدن نیاز دارند.

پیش درآمد هتروسیکل‌ها

تیواوره‌ها عناصر سازنده مشتقات پیریمیدین هستند. بنابراین تیوره با ترکیبات β-دی کربنیل متراکم می‌شود. گروه آمینه روی تیواوره در ابتدا با یک کربونیل متراکم می‌شود و به دنبال آن حلقه سازی و توتومریزاسیون انجام می‌شود. در نهایت گوگرد زدایی پیریمیدین را تحویل می‌دهد.

پیریمیدین. png

به طور مشابه، آمینوتیازول‌ها را می‌توان با واکنش α-هالوکتون‌ها و تیواوره سنتز کرد.

آمینوتیازول. png

داروهای تیوباربیتوریک اسید و سولفاتیازول با استفاده از تیواوره تهیه می‌شوند. 4-آمینو-3-هیدرازینو-5-مرکاپتو-1،2،4-تریازول با واکنش تیواوره و هیدرازین تهیه می‌شود.

واکنش کورناکوف

تیواوره یک معرف ضروری در آزمون کورناکوف است که برای افتراق ایزومرهای سیس و ترانس از برخی از مجموعه‌های پلاتین مسطح مربع استفاده می‌شود. این واکنش در سال 1893 توسط شیمی دان اتحاد جماهیر شوروی نیکولای کورناکوف کشف شد و هنوز هم به عنوان روش آزمایش برای این نوع ترکیبات انجام می‌شود.

کاربرد تیواوره در صنعت

تیواوره دارای طیف بسیار وسیعی از کاربردها در صنایع مختلف می باشد مانند: تولید مواد کمکی رنگ و رنگ‌رزی و اصلاح آن، در ساخت انواع رزین‌های مصنوعی، در تولید مواد دارویی مانند(تترامیزول، سولفاتیازول، سفالوسپورین و تیوراسیل)، تولید محصولات تمیز کننده صنعتی (به عنوان مثال، برای مخازن عکاسی و به طور کلی سطوح فلزی)، جهت حکاکی روی سطوح فلزی، تحت عنوان نوعی کاتالیزور ایزومریزاسیون در تبدیل اسید مالئیک به اسید فوماریک.

در الکترولیز جهت تصفیه مس، در صنعت آبکاری و سایر به عنوان نوعی آنتی اکسیدان در بیوشیمی عمل می کند. این ماده دارای کاربرد دارویی و همچنین فعالیت‌های غیر دارویی در صنعت، شیمی تجزیه و متالورژی است. این بررسی، نگاهی اجمالی به روش‌های سنتز و کاربرد آن‌ها در زمینه پزشکی و کشاورزی می‌باشد. تیواوره دارای تعدادی از برنامه‌های کاربردی دارویی و تعدادی  استفاده‌های بالینی است. کاربرد داروهای تیروئیدی با گذشت زمان افزایش می‌یابد.

تیواوره به عنوان داروی ضد تیروئید در دهه 1940 مورد بررسی قرار گرفت. در ایتالیا و پرتغال فقط به عنوان ماده کمکی در داروها استفاده می‌شود. در زمینه کشاورزی، تیواوره در موارد زیر کاربرد دارد:

 • تنظیم‌کننده رشد حشرات
 • عوامل ضد قارچی و علف‌کش 

استفاده از تیـواوره در غذا ممنوع است. استفاده‌های صنعتی از تیواوره شامل تولید رزین‌های مقاوم در برابر شعله و شتاب‌دهنده‌های ولکانیزه می‌شود. Thiourea به عنوان عامل کمکی در کاغذ دیازو (کاغذ فوتوکاپی حساس به نور) و تقریباً تمام انواع کاغذ کپی استفاده می‌شود. همچنین برای چاپ عکس‌های نقره‌ای-ژلاتین به‌کار می‌رود.

سایر موارد استفاده به عنوان یک شتاب دهنده ولکانیزاسیون، یک افزودنی برای مواد منفجره دوغاب، به عنوان یک تثبیت کننده ویسکوزیته برای محلول‌های پلیمری (به عنوان مثال، در گل و لای حفاری) و به عنوان یک بافر تحرک در استخراج نفت است. حذف جیوه از فاضلاب توسط الکترولیز کلر- قلیایی و استخراج طلا و نقره از مواد معدنی نیز از کاربردهای اقتصادی است.

کاربرد تیواوره در استخراج طلا

از تیوره برای شست و شوی طلا از سنگ معدن حاوی 0.4 درصد مس و 5.6 گرم در تن طلا استفاده شد. پارامترهای مورد مطالعه عبارت بودند از: پیش تیمار اسید، زمان شستشو، pH، غلظت تیوره و عوامل اکسید کننده مورد استفاده. استخراج طلا 89 درصد و مصرف تیوره 3.9 کیلوگرم در تن بود. هیچ مصرف اسیدی در حین شستشو در pH 3 مشاهده نشد.

در حال حاضر، صنعت طلا به طور کلی از روش سیانیداسیون برای استخراج طلا از مواد معدنی استفاده می کند، زیرا این فناوری نسبتاً ساده، مؤثر و مقرون به صرفه است. از آنجایی که سمیت پروسیات بسیار بالا است، مقدار کشنده بزرگسالان تنها 50 میلی گرم است، بنابراین از پروسیات برای ایجاد نگرانی استفاده می شود. 

این اختراع روشی را برای شستشوی طلا توسط تیواوره صنعتی را نشان می دهد. هنگامی که طلا توسط محلول اسید تیواوره شسته می شود، در مقایسه با سیستم شستشوی طلای سیانیدار، روش افشا شده دارای مزایایی است که میزان استفاده از قلیایی (مانند اکسید کلسیم یا هیدروکسید کلسیم) را می توان به وضوح کاهش داد. هنگامی که سنگ معدن طلای اکسید شده شسته می شود، در مقایسه با شرایط معمول شستشوی تیواره (PH 1-2)، مصرف اسید را می توان به وضوح کاهش داد. در شرایط آبشویی طلا، نه تنها می توان میزان استفاده از اسید و قلیایی را کاهش داد، بلکه می توان غلظت یون آهن فریک را به طور اقتصادی و موثرتری کنترل کرد، مصرف تیوره را کاهش داد و دینامیک شستشو و نرخ بازیابی شسته شده طلا را می توان تضمین کرد.

کاربرد تیواوره در کشاورزی

تیواوره (TU)، یک ترکیب سولفیدریل، که از نظر شیمیایی به عنوان تیوکاربامید شناخته می شود، به طور فزاینده ای به عنوان یک تنظیم کننده زیستی مهم برای رشد و نمو گیاهان زراعی مورد بررسی قرار می گیرد. کاربرد برون زا از TU باعث افزایش رشد و بهره وری گیاهان در شرایط عادی و همچنین استرس می شود.

نقش تیوره در جوانه زنی بذر چیست؟ اگر بذرها در 24 ساعت اول با تیوره آغشته شوند و سپس به آب منتقل شوند، تیوره حداکثر تحریک جوانه زنی را ایجاد می کند.

روش استفاده از تیواوره

از تیوره به چهار روش اصلی استفاده می‌شود:

 • به عنوان واسطه در تولید دی اکسید تیوره برای فرآوری پشم و منسوجات (30٪)
 • در آبشویی سنگ معدن (25٪)
 • در کاغذهای دیازو (15٪)
 • به عنوان کاتالیزور در سنتز اسید فوماریک (10٪)

بقیه موارداستفاده کمتری دارند.

قرار گرفتن در معرض تیواوره

مسیرهای احتمالی قرار گرفتن انسان در معرض تیواوره استنشاق و تماس پوستی است. خطر کمی در مصرف تیواوره در مصرف کننده‌های پاک کننده لکه نقره است که در آن تا غلظت 7٪ وجود دارد. تیواوره همچنین ممکن است در چسب‌های حیوانی و کاغذهای دیازو وجود داشته باشد. تیواوره به طور طبیعی در بوته‌های لابورنوم و به عنوان متابولیت قارچ‌های Verticillium albo-atrum و Bortrylio cinerea دیده می‌شود. انتظار می‌رود که در صورت آزاد شدن درهوا، در فاز بخار باقی بماند و با نیمه عمر 2.4 ساعت با رادیکال‌های هیدروکسیل تولید شده توسط فتوشیمی واکنش نشان دهد.

در صورت رهاسازی در آب‌های سطحی، انتظار می‌رود تیواوره در مرحله محلول باقی بماند و با نیمه عمر 17 روزه تخریب شود. در صورت رهاسازی در خاک، تیواوره ممکن است به آب‌های زیرزمینی برسد. این ماده در یک نمونه از آب‌های زیرزمینی در آلمان با غلظت 130 میلی گرم در لیتر شناسایی شده است. کارگران ممکن است در طول تولید یا استفاده از آن در معرض تیواوره قرار گیرند.

خرید تیواوره
خرید تیواوره صنعتی

تفاوت تیو اوره و اوره

تیوره اسید بسیار قوی‌تری نسبت به اوره است (به ترتیب pKA = 21.1 و 26.9 در DMSO)، بنابراین انتظار می‌رود که گیرنده‌های حاوی تیوره برهمکنش‌های پیوند H قوی‌تری ایجاد کرده و کمپلکس‌های پایدارتری با آنیون‌ها نسبت به همتایان حاوی اوره تشکیل دهند.

تیوره را به صورت عمده از کجا بخریم؟

ممکن است بتوانید مقادیر کمی از Thiourea را در منطقه خود پیدا کنید. اما برای خرید مقادیر زیاد تیواوره ترجیحاً خرید مستقیم از واردکنندگان اصلی بهترین راهکار است. آنها می توانند محصول را با قیمت بهتر و با ضمانت اصلی بودن ارائه دهند،که بهتر از خرید مواد شیمیایی در مقادیر کم در محل یا از یک توزیع کننده است. اگر به مقادیر عمده این ماده شیمیایی نیاز دارید، می توانید Thiourea را از وب سایت ما خریداری کنید یا برای جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید.

کدام کشورها تیوره را به صورت فله تولید می کنند؟

تولید کنندگان اصلی Thiourea عبارتند از:

 • چین
 • آلمان
 • ژاپن
 • ایالات متحده آمریکا
 • هندوستان

تیواوره صنعتی در کیسه های بافته شده با آستر پلاستیکی با ظرفیت وزن 25 کیلوگرم در هر کیسه ارسال می شود.

آخرین قیمت Thiourea چیست؟

از آنجایی که Thiourea یک محصول وارداتی است، قیمت معمولاً بسته به قیمت مواد اولیه، نرخ ارز، حمل و نقل و سایر نهادهای صنعتی مرتبط مانند نیروی کار و مالیات تغییر می‌کند. برای دریافت آخرین قیمت Thiourea، لطفا با ما تماس بگیرید.

فروش تیواوره صنعتی

فروش تیواوره صنعتی در کیسه‌های 25 کیلوگرمی آماده تحویل به شما مشتریان عزیز می‌باشد. شرکت پیشگامان شیمی آمادگی دارد ضمن دریافت سفارش‌ شما مشتریان عزیز، محصول تیـواوره مورد نیاز صنایع مختلف را با بهترین قیمت تیواوره صنعتی و بهترین کیفیت تأمین کند و در سریع‌ترین زمان ممکن به وسیله سیستم حمل‌ونقل مطمئن به شهرهای مختلف ارسال نماید. قیمت‌های عرضه‌شده توسط این شرکت همیشه پائین‌ترین قیمت است و شما مشتریان عزیز می‌توانید ضمن استعلام قیمت، با قیمت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر مقایسه نمائید.

خرید تیواوره صنعتی | فروش تیواوره صنعتی با بهترین قیمت
فروش تیواوره thiourea

تیواوره یک ترکیب ارگانیک از کربن، نیتروژن، گوگرد و هیدروژن است. فروش تیواوره صنعتی در کیسه‌های 25 کیلوگرمی آماده تحویل به شما مشتریان عزیز می‌باشد.قیمت تیواوره

امتیازدهی ویرایشگر:
4.69

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

جستجو در پیشگامان شیمی
فهرست