خرید سیکلوهگزانول

خرید سیکلو هگزانول

سیکلو هگزانول ممکن است یک اصطلاح پیچیده به نظر برسد، اما رمزگشایی از ساختار آن در واقع بسیار آسان است. این مقاله به شما کمک می‌کند واطلاعاتی از خواص فیزیکی و خطرات مرتبط با این ماده شیمیایی را در اختیار شما می‌گذرد.

قیمت سیکلو هگزانول

درخت کافور در سرتاسر چین و ژاپن رشد می‌کند، اگرچه اکنون به طور مصنوعی به سایر نقاط جهان گسترش یافته است. این درخت برای چوب و تولید روغن کافور برای داروهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر در زندگی خود بوی روغن کافور را تست نکرده اید، در عوض می توانید سیکلو هگزانول را امتحان کنید زیرا هر دو بوی مشابهی دارند، اگرچه استنشاق دومی ممکن است برای سلامتی شما خطرناک باشد.

مقایسه سیکلو هگزانول و سیکلو هگزانون

سیکلو هگزانول C6H11OH، وزن مولکولی 100.16، ماده‌ای بی‌رنگ است که از سوزن‌های کریستالی رطوبت ساز تشکیل شده است و بویی شبیه کافور دارد. این ماده در الکل‌ها، کتون‌ها، اترها و هیدروکربن‌های آلی حلقوی و آروماتیک بسیار محلول است. در حالت خالص، نزدیک دمای اتاق، 15/25 درجه سانتیگراد ذوب می‌شود.

سیکلوهگزانون C6H10O، وزن مولکولی 98.15، مایع بی‌رنگ تا زرد کم رنگ است و بویی شبیه بوی استون دارد. همچنین در بیشتر حلال‌های آلی بسیار محلول است. سیکلوهگزانول و سیکلوهگزانون در مقیاس بزرگ تجاری تولید می‌شوند. اکثریت قریب به اتفاق این ترکیبات و مخلوط آن‌ها در تولید کاپرولاکتام و اسید آدیپیک، واسطه‌های تولید نایلون 6 و نایلون 66 مصرف می‌شود.

تولید سیکلوهگزانول

سیکلوهگزانول با اکسیداسیون سیکلوهگزان در هوا تولید می‌شود، معمولاً با استفاده از کاتالیزورهای کبالت:

C6H12 + 1/2 O2 → C6H11OH

این فرآیند سیکلوهگزانون را تشکیل می‌دهد و این مخلوط (“روغن KA” برای روغن کتون-الکل) ماده اصلی تولید اسید آدیپیک است. اکسیداسیون شامل رادیکال‌ها و واسطه‌ای هیدروپراکسید C6H11O2H است. متناوباً، سیکلوهگزانول می‌تواند با هیدروژناسیون فنل تولید شود:

خرید سیکلو هگزانول
خرید سیکلو هگزانول

C6H5OH + 3 H2 → C6H11OH

سیکلو هگزانول (Cyclohexanol)

‘Cyclo-‘ به ساختار آن اشاره دارد که دارای شکل حلقه‌ای است.
‘-hex-‘ به ریشه شماره ششم اشاره دارد.
‘-ol’، در این مورد، یک گروه هیدروکسیل را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، ‘-OH’ به ساختار متصل است.صرف نظر از این، سیکلوهگزآنول یک ترکیب شیمیایی است که مشتق‌شده از سیکلوهگزین می‌باشد.

ساختار سیکلو هگزانول

 • این ساختار دارای مجموع شش اتم کربن، دوازده اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن است.
 • این ترکیب ارای نقطه‌ذوب 25.93 درجه سانتی‌گراد است.
 • این نقطه‌جوش 161.84 درجه سانتی‌گراد دارد.

سیکلو هگزانول دارای خواص فیزیکی جالبی است. بسته به درجه حرارت، سیکلوهگزانول می‌تواند در ظاهر مختلف ظاهر شود:

 • جامد چسبنده با شکل کریستال یا سوزن
 • یا یک مایع غلیظ (شربت) زمانی که در دمای نزدیک یا بالاتر از نقطه‌ذوب آن است.
 • این ترکیب می‌تواند بی‌رنگ یا با یک هاله زرد رنگ باشد و همان‌طور که در مقدمه آموخته‌اید، دارای بوی کافور است.

خواص شیمیایی سیکلوهگزانول

سیکلوهگزانول تحت واکنش‌های شیمیایی معمول الکل‌های نوع دوم قرار می‌گیرد. این می‌تواند اکثر اسیدهای آلی یا آسیل هالیدها را استری کند، در حالی که اسیدهای هالوژن الکل را به سیکلوهگزیل هالید مربوطه تبدیل می‌کنند.از دستدادن آب با اسید سولفوریک یا درمان فاز بخار با آلومینا در دمای 300 – 400 درجه سانتیگراد منجر به تشکیل سیکلوهگزن می‌شود. اکسیداسیون خفیف یا دهیدروژناسیون کاتالیستی باعث تشکیل سیکلوهگزانون می‌شود. عوامل اکسید کننده قوی‌تر، مانند اسید نیتریک، بازده خوبی از اسید آدیپیک می‌دهند.

کاربرد سیکلو هگزانول

سیکلوهگزانول دارای کاربردهای صنعتی متعددی است، دو مورد اصلی به عنوان واسطه در تولید اسید آدیپیک (برای استفاده در نایلون 66) و سیکلوهگزانون است که سپس به کاپرولاکتام (مونومر نایلون 6) تبدیل می‌شود.

عمده استفاده‌های سیکلوهگزانول عبارتند از

 1. به عنوان یک حلال برای لاک‌ها، رنگ‌ها، روغن ها، رزین های آلکیدی، صمغ ها، شللاک ها، اتیل سلولز، رنگ های اسیدی و رزین های طبیعی
 2. در تهیه استرها برای نرم کننده ها، به عنوان مثال، دی سیکلو هگزیل فتالات
 3. در صنعت خشکشویی و صابون‌ها و شوینده‌های مصنوعی به عنوان هموژنایزر و تثبیت کننده
 4. در پاک کننده‌های رنگ و لاک
 5. در صنایع حشره کش، عطر، جلا و سیمان لاستیک

Cyclohexanol برای تولید اسید آدیپیک و کاپرولاکتام برای تولید نایلون استفاده می‌شود. مشتقات فتالات آن برای پلاستیسایزرها استفاده می‌شود. این به عنوان یک تثبیت‌کننده برای مواد شوینده استفاده می‌شود؛ به عنوان یک حلال برای لاک، لاک الکل و به عنوان حلال رنگ برای منسوجات مورد استفاده قراره می‌گیرد.حلال برای رزین‌های آلکیدی، رزین‌های فنولیک الکل، سلولز اتیل. تولید سلولوئید؛ منسوجات و تکمیل حشره‌کش‌ها و… است.

واکنش‌های اساسی

سیکلوهگزانول تحت واکنش‌های اصلی مورد انتظار برای یک الکل ثانویه قرار می‌گیرد. در اثر اکسیداسیون سیکلوهگزانون را می‌دهد، که در مقیاس وسیعی در صنعت به اکسیم، پیش ماده کاپرولاکتام تبدیل می‌شود. به عنوان یک تست آزمایشگاهی، این اکسیداسیون را می‌توان با اسید کرومیک انجام داد. استریفیکاسیون امکان پذیر است و مشتقات سودمند تجاري Dicyclohexyladipate و dicyclohexylphthalate را كه به عنوان نرم كننده استفاده مي‌شوند، فراهم مي‌كند. گرمایش در حضور کاتالیزورهای اسیدی سیکلوهگزانول را به سیکلوهگزن تبدیل می‌کند.

مشتقات

1- استرهای سیکلوهگزانول

استرهای متعددی از سیکلوهگزانول از اهمیت تجاری برخوردار هستند، مهمترین آن‌ها دی سیکلوهگزیل فتالات، دی سیکلوهگزیل آدیپات و سیکلوهگزیل اکریلات هستند.

دی سیکلوهگزیل فتالات

از دی سیکلوهگزیل فتالات به عنوان نرم کننده برای اصلاح خواص رزین‌های مصنوعی، در رزین‌های آلکیدی و نیترات سلولز برای افزایش پایداری آن‌ها در برابر نور و هوا و همچنین بهبود خواص شیمیایی و فیزیکی پلاستیک‌ها با جلوگیری از خزش استفاده می‌شود. در برابر گرما و نور بسیار پایدار است و گویا کاغذ براق به مواد اکسترود شده است. این ماده همچنین در پایان ساخت کاغذ استفاده می‌شود و باعث می‌شود چاپگرها جوهر مقاوم در برابر آب بسازند.

دی سیکلو هگزیل آدیپات

این دی استر را می‌توان با استریفیکاسیون اسید آدیپیک، ترانس استریفیکاسیون دی متیل آدیپات یا واکنش مستقیم اسید آدیپیک با سیکلوهگزن تهیه کرد. به عنوان نرم کننده در کوپلیمرهای وینیل، پلی استایرن و رنگ‌ها استفاده می‌شود.

2- سیکلوهگزانون اکسیم

سیکلوهگزانون اکسیم، C6H10NOH، وزن مولکولی 113.16، نقطه ذوب  90.5 C، نقطه جوش 204 C، متعادل در دمای اتاق (0.6 kPa).این یک ماده جامد بلوری سفید است که می‌تواند به صورت منشور از حلال‌های هیدروکربن متبلور شود. این ترکیب مهمترین مشتق تجاری سیکلوهگزانون است. می‌توان با گرم کردن سیکلوهگزانون با مخلوط آبی هیدروکسیل آمین هیدروکلراید و بی‌کربنات سدیم تهیه کرد. اکسیم تحت تجدید آرایش بکمان در حضور اسید سولفوریک برای دادن کاپرولاکتام قرار می‌گیرد.

3- متیل سیکلوهگزانول

متیل سیکلوهگزانول، CH3C6H10OH، وزن مولکولی 114.19، معمولاً به صورت مخلوط ایزومرهای سیس و ترانس 2-، 3- و 4-متیل سیکلوهگزانول در دسترس است. این مشتقات با هیدروژناسیون کرسول‌های منفرد یا مخلوط تهیه می‌شوند.

سم‌شناسی و بهداشت شغلی

سیکلوهگزانول نسبتاً سمی است، اما سرطان‌زایی مشخصی ندارند. مراجع ناظر مقدار تعیین شده برای قرار گرفتن در معرض سیکلوهگزانول، TLVبرای قرار گرفتن در معرض بخار به مدت 8 ساعت 50 پی‌پی‌ام است.و IDLH برای قرار گرفتن در معرض بخار سیکلوهگزانول ppm 50، 200 میلی‌گرم در متر مکعب تعیین کرده است.

قرار گرفتن بیش از حد در معرض بخار این ماده شیمیایی منجر به تحریک چشم، بینی و گلو می‌شود. قرار گرفتن جانوران در معرض غلظت بالای بخار سیکلو هگزانول منجر به تحریک، سوزن شدن چربی، ترشح بزاق، بی‌حالی، عدم هماهنگی، نارکوز، تشنج خفیف و در برخی موارد مرگ می‌شود. تغییرات تخریب در مغز، کلیه و کبد خرگوش‌های که مکرراً در معرض غلظت بالای بخار سیکلوهگزانول قرار گرفتند، مشاهده شد.

سیکلو هگزانول به طور متوسط ​​چشم را تحریک می‌کنند و می‌تواند باعث آسیب قرنیه شود. سیکلوهگزانول می‌تواند از طریق پوست به مقدار سمی جذب شود و قرار گرفتن در معرض گسترده باعث ایجاد لرزش، نارکوز، هیپوترمی و مرگ می‌شود.

خطرات سیکلو هگزانول

در حالی که سیکلو هگزانول خطرناکترین ماده شیمیایی شناخته شده برای انسان نیست (که اغلب در تولید نایلون و پلاستیک استفاده می‌شود)، در صورت استنشاق یا بلع می‌تواند سمی باشد. همانطور که گفته شد، اگر بوی کافور را دوست دارید، نباید استنشاق سیکلوهگزانول را انجام دهید. به این دلیل که این ترکیب می‌تواند برای سلامتی شما خطرناک باشد!

در صورت استنشاق بخارات آن، سیکلوهگزانول می‌تواند مضر باشد. در واقع، این ماده می‌تواند در غلظت‌های بالا اثری مانند مواد مخدر داشته باشد. مواد مخدر داروهایی هستند که باعث کمرنگی درد و خواب آلودگی می‌شوند. این ترکیب ممکن است خطرناک به نظر نرسد، اما در غلظت‌های بالا، می‌تواند منجر به ایست تنفسی، کما و مرگ شود. به عبارت دیگر، اگر بیش از حد سیکلوهگزانول استنشاق کنید، ممکن است مدت طولانی از آن بوی کافور مانند لذت نبرید.

فروش سیکلو هگزانول

شرکت بازرگانی پیشگامان شیمی آمادگی دارد ضمن دریافت سفارش‌های مشتریان عزیز، محصول سیکلو هگزانول مورد نیاز صنایع مختلف را بهترین قیمت و بهترین کیفیت تأمین کند و در سریع‌ترین زمان ممکن به وسیله سیستم حمل‌ونقل مطمئن به شهرهای مختلف ارسال نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

همین حالا برای خرید مواد اولیه از ما مشاوره بگیرید فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما جهت مشاوره با شما تماس گیرند.
جستجو در پیشگامان شیمی
فهرست