فروش ایتریم نیترات

ایتریم نیترات yttrium nitrate

ایتریم نیترات (yttrium nitrate) یک ترکیب معدنی با فرمول Y (NO3) 3 است. تمام نیترات‌های فلزی نمک‌های معدنی یک کاتیون فلزی معین و آنیون نیترات هستند. هنگام مخلوط کردن با…
بیشتر بخوانید …
فهرست