کاربرد گلیسیرین صنعتی در صنایع مختلف

  1. صفحه اصلی
  2. کاربرد گلیسیرین صنعتی در صنایع مختلف
کاربرد گلیسیرین صنعتی

کاربرد گلیسیرین صنعتی

کاربرد گلیسیرین صنعتی در صنایع مختلف گلیسیرین یک قند-الکل با فرمول شیمیایی C3H8O3 است. در حالی که گلیسیرین به طور قابل توجهی شبیه به ساختار ایزوپروپیل الکل است، این دو…
بیشتر بخوانید …
فهرست