کاربرد گانسیکلوویر در زمینه دارویی و پزشکی

  1. صفحه اصلی
  2. کاربرد گانسیکلوویر در زمینه دارویی و پزشکی
خرید گانسیکلوویر

گانسیکلوویر

موجود نیست این ترکیب مشتق گوانین مصنوعی با فعالیت ضد ویروسی است. به نظر می‌رسد به عنوان متابولیت فعال گانسیکلوویر، گانسیکلویر-5-تری فسفات (گانسیکلوویر-TP) با مهار رقابتی DNA پلیمرازهای ویروسی و…
بیشتر بخوانید …
فهرست