کاربرد کازئینات کلسیم در صنایع غذایی

  1. صفحه اصلی
  2. کاربرد کازئینات کلسیم در صنایع غذایی
Calcium caseinate

خرید کازئینات کلسیم

معرفی کازئین و کازئینات کلسیم کازئین نامی است که به گروه بزرگتری از پروتئین شناخته شده به ‌عنوان فسفو پروتئین داده می‌شود. شما می‌توانید فسفو پروتئین‌ها را در شیر پیدا…
بیشتر بخوانید …
فهرست