کاربرد کادمیم سولفات

  1. صفحه اصلی
  2. کاربرد کادمیم سولفات
خرید کادمیم سولفات

کادمیم سولفات

کادمیم سولفات نام یک سری از ترکیبات معدنی مرتبط با فرمول CdSO4· xH2O است. شایع‌ترین شکل منوهیدرات CdSO4·H2O است، اما دو شکل دیگر CdSO4·8-3H2O و نمک بدون آب (CdSO4) شناخته…
بیشتر بخوانید …
فهرست