صابون و شوینده

صابون و شوینده

صابون و شوینده، موادی که وقتی در آب حل شوند، توانایی پاک کردن آلودگی از روی سطوحی مانند پوست انسان، منسوجات و سایر مواد جامد را دارند. روند به ظاهر…
بیشتر بخوانید …
فهرست