کاربرد دفروکسامین در داروسازی

  1. صفحه اصلی
  2. کاربرد دفروکسامین در داروسازی
خرید دفروکسامین

دفروکسامین

موجود نیست کاربرد دفروکسامین در داروسازی دسفرال برای درمان مسمومیت حاد آهن و اضافه بار مزمن آهن به علت کم‌خونی وابسته به تزریق نشان داده شده است. این دارو همراه…
بیشتر بخوانید …
فهرست