کاربرد انواع اسید سولفونیک

  1. صفحه اصلی
  2. کاربرد انواع اسید سولفونیک
اسید سولفونیک

اسید سولفونیک

خرید اسید سولفونیک نام شیمیایی: آلکیل بنزن سولفونیک اسید اسامی مترادف: سولفانیلیک اسید، پی آمینو بنزن سولفونیک اسید، پی آمینو فنیل سولفونیک اسید، آمینو بنزن سولفونیک اسید خلوص: 98 درصد…
بیشتر بخوانید …
فهرست