کاربردهای پربورات سدیم

  1. صفحه اصلی
  2. کاربردهای پربورات سدیم
فروش پربورات سدیم

پربورات سدیم

خرید پربورات سدیم پربورات سدیم خالص (NaBO3) در شرایط استاندارد یک ماده جامد سفید و بدون بو است. با این حال، یک مولکول سدیم پربورات به طور معمول با 1،…
بیشتر بخوانید …
فهرست