کاربردهای پارافرمالدهید

  1. صفحه اصلی
  2. کاربردهای پارافرمالدهید
فروش پارافرمالدهید

پارافرمالدهید

پارافرمالدهید یکی از ترکیب‌های شیمیایی می‌باشد که جرم مولی آن گاز بی‌رنگ بوده و هنگام تراکم مایع زرد کم‌رنگ می‌باشد. به بیانی دیگر حالت جامد فرمالدئید مایع است.PFA یا پارافرمالدهید…
بیشتر بخوانید …
فهرست