کاربردهای نمک شیمیایی

  1. صفحه اصلی
  2. کاربردهای نمک شیمیایی
انواع نمک های شیمیایی

انواع نمک های شیمیایی

نمک های شیمیایی عموماً نمک‌ها هنگامی ایجاد می‌شوند که اسیدها با یک باز fhc در واکنش خنثی‌سازی واکنش نشان می‌دهند. در تشکیل نمک، قسمت مثبت نمک از باز می‌آید، بنابراین…
بیشتر بخوانید …
فهرست