کاربردهای لوامیزول هیدروکلراید

  1. صفحه اصلی
  2. کاربردهای لوامیزول هیدروکلراید
خرید لوامیزول هیدروکلراید

لوامیزول هیدروکلراید

خرید لوامیزول هیدروکلراید  لوامیزول هیدروکلراید نمک هیدروکلراید لوامیزول مشتق شده از ایمیدازوتیازول سنتزی با فعالیت‌های ضد کرم و تعدیل‌کننده سیستم ایمنی است. تعدیل‌کننده سیستم ایمنی موادی هستند که قادر به…
بیشتر بخوانید …
فهرست