سود عرب

سود عرب

این ماده که با نام هیدروکسید سدیم به شکل جامد، سود عرب نیز نامیده می‌شود، یک ترکیب شیمیایی غیر آلی است که متعلق به قوی‌ترین قلیایی است. به صورت جامد،…
بیشتر بخوانید …
فهرست