کاربردهای ریبوفلاوین 5 فسفات سدیم

  1. صفحه اصلی
  2. کاربردهای ریبوفلاوین 5 فسفات سدیم
ریبوفلاوین 5 فسفات سدیم

ریبوفلاوین 5 فسفات سدیم

ریبوفلاوین (ویتامین B2) در فعال‌سازی و تبدیل سایر ویتامین‌های گروه B و همچنین در سنتز گلبول‌های قرمز، متابولیسم چربی و گلوکز و تولید و تنظیم بیوشیمیایی خاص نقش اساسی دارد.…
بیشتر بخوانید …
فهرست