کاربردهای آلومینیوم کلروهیدرات

  1. صفحه اصلی
  2. کاربردهای آلومینیوم کلروهیدرات
کلروهیدرات آلومینیوم

آلومینیوم کلروهیدرات

آلومینیوم کلروهیدرات چیست؟ آلومینیوم کلروهیدرات گروهی از نمک‌های خاص آلومینیوم است که دارای فرمول کلی AlnCl (3n-m) (OH) m است. این ماده در دئودورانت‌ها و ضد عرق‌ها و به عنوان…
بیشتر بخوانید …
فهرست