کاربردهای آزمایشگاهی هیپوکلرو اسید

  1. صفحه اصلی
  2. کاربردهای آزمایشگاهی هیپوکلرو اسید
فروش هیپوکلرو اسید

هیپوکلرو اسید

هیپوکلرو اسید (HOCl) یک اسید ضعیف است که با حل‌شدن کلر در آب، تشکیل می‌شود و خود تا حدودی جدا می‌شود و هیپوکلریت، ClO– را تشکیل می‌دهد. HClO و –ClO…
بیشتر بخوانید …
فهرست