خرید فلورفنیکل

فلورفنیکل

خرید فلورفنیکل فلورفنیکل یک کربوکسامید است که مشتق N-دی کلرواستیل از (1R,2S)-آمینو -3-فلورو-1- [4- (متان سولفونیل) فنیل] پروپان-1- آٌل است. یک آنتی‌بیوتیک سنتزی در دامپزشکی که برای درمان بیماری تنفسی…
بیشتر بخوانید …
فهرست