ارزش غذایی ملخ ها

ارزش غذایی ملخ ها

ملخ‌ها نوعی حشره از خانواده Acrididae هستند. ملخ‌ها می‌توانند به صورت انبوه و در تعداد زیاد مسافت‌های طولانی را طی کنند که باعث خسارت قابل توجهی به محصولات زراعی می‌شوند.…
بیشتر بخوانید …
فهرست