نوشته های مرتبط با :

واردکننده دناتونیوم بنزوات

تصویر دناتونیوم بنزوات

دناتونیوم بنزوات

دناتونیوم که معمولاً به عنوان بنزوات دناتونیوم (تحت نام تجاری BITTERANT-B، BITTER + PLUS ،Bitrex یا Aversion) و به عنوان دوناتونی سقارید (BITTERANT-s) نامیده می‌شود. این ماده بیشترین میزان تلخی...
فهرست
Call Now Buttonتماس