هیدروکسی بنزوئیک اسید چیست

  1. صفحه اصلی
  2. هیدروکسی بنزوئیک اسید چیست
فروش هیدروکسی بنزوئیک اسید

هیدروکسی بنزوئیک اسید

هیدروکسی بنزوئیک اسید یک اسید منوهیدروکسی بنزوئیک است که بنزوئیک اسید است که یک ماده جایگزین هیدروکسی را در C-4 حلقه بنزن حمل می‌کند. این ماده به عنوان یک متابولیت…
بیشتر بخوانید …
فهرست