موارد استفاده از نیترات نقره

  1. صفحه اصلی
  2. موارد استفاده از نیترات نقره
فروش نیترات نقره

نیترات نقره

خرید نیترات نقره یک ترکیب معدنی با فرمول شیمیایی AgNO3 است. از یک پیوند یونی بین کاتیون نقره (+Ag) و آنیون نیترات (–NO3) تشکیل شده است. به دلیل ماهیت یونی…
بیشتر بخوانید …
فهرست