منابع تیامین هیدروکلراید

  1. صفحه اصلی
  2. منابع تیامین هیدروکلراید
فروش تیامین هیدروکلراید

تیامین هیدروکلراید

تیامین هیدروکلراید نوعی نمک است، ویتامین لازم برای متابولیسم هوازی، رشد سلول، انتقال تکانه‌های عصبی و سنتز استیل کولین. پس از هیدرولیز، تیامین‌هیدروکلراید توسط تیامین دیفسفوکیناز فسفریله می‌شود تا تیامین…
بیشتر بخوانید …
فهرست