کراتین

خرید کراتین مونوهیدرات

خرید کراتین مونوهیدرات کراتین یک مولکول تولید شده در بدن است. این گروه فسفات با انرژی بالا را در قالب فسفوکراتین ذخیره می‌کند. فسفوکراتین انرژي را به منظور كمك به…
بیشتر بخوانید …
فهرست