فروش استازولامید

استازولامید

استازولامید، مهارکننده آنزیم و کربنیک آنزیم است. این ماده یک سفیدی مایل به زرد دارد، پودر بی‌بو، دارای اسیدی ضعیف، بسیار کمی محلول در آب و کمی محلول در الکل…
بیشتر بخوانید …
فهرست