فروش سوربات سدیم

خرید سوربات سدیم

سوربات سدیم نمک سدیم اسید سوربیک است. فرمول آن NaC6H7O2 است و نام سیستماتیک سدیم (E ،E) -HEXA-2،4-DENOATE است. این یک افزودنی غذایی با E-number E201 است. ایمنی و اثرات…
بیشتر بخوانید …
فهرست