خرید فوماریک اسید

خرید اسید فوماریک

اسید فوماریک اسید فوماریک، قوی ترین اسید غذایی آلی است که معمولاً به عنوان طعم دهنده و عامل کنترل pH استفاده می شود. ترشی بیشتری نسبت به سایر اسیدولان ها…
بیشتر بخوانید …
فهرست