فروش توکوفرول‌

توکوفرول‌

توکوفرول‌ ها آنتی‌ اکسیدان هستند و اثربخشی آن‌ها در به تأخیر انداختن ظهور اکسیداتیو در شیر بررسی شده است.توکوفرول‌ها گروهی از ترکیبات محلول در لیپیدها هستند که از یک قطبی مشتق…
بیشتر بخوانید …
فهرست