فواید آلفا هیدروکسی اسید برای پوست

  1. صفحه اصلی
  2. فواید آلفا هیدروکسی اسید برای پوست
فروش آلفا هیدروکسی اسید (َAHA)

خرید آلفا هیدروکسی اسید (َAHA)

آلفا هیدروکسی اسید آلفا هیدروکسی اسید، یا اسیدهای هیدروکسی آلفا (AHAs)، یک کلاس از ترکیبات شیمیایی هستند که از یک اسید کربوکسیلیک جایگزین‌شده با یک گروه هیدروکسیل در کربن مجاور…
بیشتر بخوانید …
فهرست