نوشته های مرتبط با :

فروش متابی سولفیت سدیم

تصویر متابی سولفیت سدیم

متابی سولفیت سدیم

نام ماده: متابی سولفیت سدیم. Sodium metabisulfite فرمول شیمیایی: Na2-S2O5 چگالی: 48/1 گرم بر سانتی‌متر مکعب جرم مولکولی: 095/190 گرم بر مول نقطه ذوب: 170 درجه سانتی‌گراد که در دمای...
فهرست
Call Now Buttonتماس