اتیل مالتول

اتیل مالتول

اتیل مالتول (Maltol) یک پودر کریستالی سفید با بوی معطر مانند کارامل-Butterscotch است. pH (محلول آبی 5٪) 5.3. (NTP ،1992) مواد شیمیایی CAMEO 3-هیدروکسی-2-متیل-4-پیرون عضو 4 پیرانون است. این ماده…
بیشتر بخوانید …
فهرست