ساخت ریمل سیاه

ساخت ریمل سیاه

فرمول ریمل سیاه Wt ٪ مواد تشکیل‌دهنده فاز 49.00 آب دیونیزه A 0.15 زانتان‌گام 0.55 گرانول منیزیم آلومینیم سیلیکا 0.05 ادتا 2 سدیم 0.50 تری اتانول آمین 99٪ 0.20 لسیتین…
بیشتر بخوانید …
فهرست