عملکرد لیپیدها در بدن

  1. صفحه اصلی
  2. عملکرد لیپیدها در بدن
عملکرد لیپیدها

عملکرد لیپیدها

لیپیدها هم در بدن و هم در غذا وظایف خود را انجام می‌دهند. در داخل بدن، لیپیدها به عنوان یک ذخیره انرژی عمل می‌کنند، هورمون‌ها را تنظیم می‌کنند، تکانه‌های عصبی…
بیشتر بخوانید …
فهرست