جایگزینی hpmc بجای کربومر در تولید ژل ضدعفونی کننده دست

ضدعفونی کننده دست

 ضدعفونی کننده دست و مقابله با میکروب‌ها میکروب‌ها همه جا هستند! آن‌ها می‌توانند به دست‌ها و وسایلی برسند که ما در طول فعالیت‌های روزمره لمس می‌کنیم و باعث بیمار ما…
بیشتر بخوانید …
فهرست