گرانول سازی در داروسازی

گرانول سازی در داروسازی

فرآیند گرانول سازی در داروسازی در طول صد سال گذشته تولیدکنندگان قرص مواد و فرآیندهایی را تولید کرده‌اند که می‌توانند قرص‌های فشرده حاوی مقدار دقیق یک ماده فعال دارویی (API)…
بیشتر بخوانید …
فهرست