فروش صمغ های خوراکی

صمغ های خوراکی

صمغ های خوراکی صمغ های خوراکی طبیعی پلی‌ساکاریدهایی با منشأ طبیعی هستند که حتی در غلظت‌های کم باعث افزایش زیاد ویسکوزیته محلول می‌شوند. آن‌ها اکثراً صمغ‌های خوراکی هستند که در…
بیشتر بخوانید …
فهرست