شوینده های غیر یونی

  1. صفحه اصلی
  2. شوینده های غیر یونی
شوینده ها

انواع شوینده ها

شوینده های آنیونی در میان مواد شوینده مصنوعی،، انواع فعال آنیونی مهم‌ترین هستند. مولکول مواد شوینده مصنوعی آنیونی فعال یک زنجیره کربنی طولانی است که یک گروه سولفو (SO3―) به…
بیشتر بخوانید …
فهرست