اکسید کبالت

اکسید کبالت (Cobalt Oxide)

اکسید کبالت (II) یا منو اکسید کبالت یک ترکیب معدنی است که به صورت کریستال‌های با رنگ سبز زیتون تا قرمز ظاهر می‌شود، یا به عنوان یک پودر خاکستری یا…
بیشتر بخوانید …
فهرست