فروش استیل کلراید

استیل کلراید

استیل کلراید (CH3COCl) یک کلرید است که از اسید استیک به دست می‌آید. متعلق به گروه ترکیبات آلی بنام آسیل هالید است. استیل کلراید یک مایع بی‌رنگ، خورنده و فرار…
بیشتر بخوانید …
فهرست