روش استفاده از بیترکس

  1. صفحه اصلی
  2. روش استفاده از بیترکس
فروش پتاسیم استات

فروش بیترکس

خرید بیترکس بیترکس ترکیبی از نمک با آنیون بی‌اثر مانند بنزوات یا ساکارید است. ساختار آن شبیه لیدوکائین است و ارتباط نزدیکی با نووکائین و بنزوکائین دارد. این ماده بدون…
بیشتر بخوانید …
فهرست