رابطه بین پتاسیم و سدیم

  1. صفحه اصلی
  2. رابطه بین پتاسیم و سدیم
رابطه بین پتاسیم و سدیم

رابطه بین پتاسیم و سدیم

سدیم و پتاسیم دو الکترولیت هستند که برای بقای انسان مورد نیاز هستند.الکترولیت‌ها ذره‌هایی با بار مثبت و منفی هستند که توزیع مایعات را در بدن کنترل می‌کنند.آن‌ها عبور مایعات…
بیشتر بخوانید …
فهرست