نوشته های مرتبط با :

دی کلسیم فسفات

تصویر دی‌کلسیم فسفات

دی‌کلسیم فسفات

دی‌کلسیم فسفات با فرمول CaHPO4 و به صورت دو آبه می‌باشد. پیشوند "دی" در نام رایج وجود دارد، زیرا تشکیل آنیون  HPO42–شامل حذف دو پروتون از اسید فسفریک، H3PO4 است....
تصویر دی کلسیم فسفات

دی کلسیم فسفات

دی کلسیم فسفات با فرمول CaHPO4 و دی‌هیدرات آن است. پیشوند "di" نام مشترک است چون تشکیل آنیون HPO42- شامل حذف دو پروتون از اسید فسفریک H3PO4 است. همچنین به...
فهرست
Call Now Buttonتماس