نوشته های مرتبط با :

دی کلسیم فسفات در طیور

تصویر دی کلسیم فسفات

دی کلسیم فسفات

دی کلسیم فسفات با فرمول CaHPO4 و دی‌هیدرات آن است. پیشوند "di" نام مشترک است چون تشکیل آنیون HPO42- شامل حذف دو پروتون از اسید فسفریک H3PO4 است. همچنین به...
فهرست
Call Now Buttonتماس