خواص شیمیایی سولفیت سدیم

  1. صفحه اصلی
  2. خواص شیمیایی سولفیت سدیم
فروش سولفیت سدیم

سولفیت سدیم

سولفیت سدیم سولفیت سدیم نمکی غیر آلی با فرمول شیمیایی Na2SO3 است. این یک ترکیب یونی است که شامل دو کاتیون سدیم (+Na) و یک آنیون سولفیت (–SO32) است. یک…
بیشتر بخوانید …
فهرست