خواص شیمیایی اسید سولفامیک

  1. صفحه اصلی
  2. خواص شیمیایی اسید سولفامیک
فروش اسید سولفامیک

اسید سولفامیک

اسید سولفامیک به عنوان یک جامد کریستالی سفید ظاهر می‌شود. اسید سولفامیک، همچنین به اسید آمیدوسولفونیک، اسید آمیدوسولفوریک، اسید آمینسولفونیک و اسید سولفامییدیک نیز معروف است. یک ترکیب مولکولی با…
بیشتر بخوانید …
فهرست