خطرت اکتیل متوکسی سینامات

  1. صفحه اصلی
  2. خطرت اکتیل متوکسی سینامات
خرید اکتیل متوکسی سینامات

اکتیل متوکسی سینامات

اکتیل متوکسی سینامات یا اتیل هگزیل متوکسی سینامات (INCI) یا اوکتینوکسات (USAN) با نام‌های تجاری Eusolex 2292 و Uvinul MC80، یک ترکیب آلی است که در برخی از ضد آفتاب‌ها…
بیشتر بخوانید …
فهرست