خصوصیات کاربید کروم

  1. صفحه اصلی
  2. خصوصیات کاربید کروم
فروش کاربید کروم

کاربید کروم

کاربید کروم (II) یک ترکیب سرامیکی است که در چندین شکل مختلف وجود دارد (Cr3C2، Cr7C3 و Cr23C6). در شرایط استاندارد، کاربید کروم به عنوان جامد خاکستری وجود دارد. بسیار سخت…
بیشتر بخوانید …
فهرست