خصوصیات متیل ترت بوتیل اتر

  1. صفحه اصلی
  2. خصوصیات متیل ترت بوتیل اتر

متیل ترت بوتیل اتر (MTBE)

خرید متیل ترت بوتیل اتر (MTBE) متیل ترت بوتیل اتر (MTBE) یک افزودنی بنزینی است. MTBE در حضور سویه‌های باکتریایی اکسید کننده پروپان دچار تخریب اکسیداتیو می‌شود. مطالعات جنبشی اکسیداسیون پرسولفات…
بیشتر بخوانید …
فهرست