فروش پروپیلن

پروپیلن

پروپن، که به عنوان پروپیلن یا متیل اتیلن نیز شناخته می‌شود، یک ترکیب آلی اشباع نشده با فرمول شیمیایی C3H6 است. اینترکیب دارای یک پیوند دوگانه مضاعف است و دومین…
بیشتر بخوانید …
فهرست